Để trở thành đối tác

Vui lòng liên hệ hotline – 0965739098 hoặc email – thanhtrang17101998@gmail.com để trao
đổi chi tiết hoặc

Đại lý + Cộng tác viên

Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu về Tổng đài ảo và đầu số cố định/hotline FPT – 730/1900/1800

Phối hợp với FPT – Oncall để tư vấn dịch vụ và chốt hợp đồng

Tiếp nhận yêu cầu khách hàng và phối hợp FPT – Oncall để triển khai

FPT – ONCALL

Hỗ trợ truyền thông, quảng bá sản phẩm và thương hiệu đại lý

Hỗ trợ triển khai cho khách hàng của đại lý

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng trước và sau khi ký hợp đồng

Chịu 100% trách nhiệm về hạ tầng sản phẩm, chất lượng, các cập nhật công nghệ cùng các hỗ trợ khác

ĐĂNG KÝ NGAY