CRM/ERP

1. Phần mềm CRM/ERP là phần mềm quan trọng trong việc giúp các doanh nghiệp tiếp cận và giao tiếp tốt với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả, quản lý các thông tin của khách hàng như thông tin về tài khoản, nhu cầu, liên lạc và các vấn đề khác nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.

2. Tích hợp Tổng đài Oncall-FPT và CRM/ERP tạo thành Contact Center sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn để kết nối thông tin có sẵn với tổng đài điện thoại.

WEBSITE

1. Với mỗi khách hàng khi tương tác trên website của bạn, khách hàng ưng ý một sản phẩm, khách hàng muốn trao đổi kỹ hơn chi tiết hơn về món sản phẩm đó, để nhanh chóng kết nối khách hàng đó với đội ngũ sales, Oncall-FPT có thể tích hợp tổng đài lên website. Khi đó khách hàng chỉ việc nhập số điện thoại của mình vào, tổng đài sẽ gọi lại khách hàng đó ngay.

2. Bạn thấy web site của mình chuyên nghiệp rồi phải không nào? không cần chat, không cần email, khách hàng cần tư vấn chỉ việc nhập số điện thoại và hệ thống sẽ gọi lại hoàn toàn tự động.