Các gói cung cấp đầu số cho Doanh nghiệp sử dụng 01 máy duy nhất

Phù hợp với các doanh nghiệp chỉ cần sử dụng 01 đầu máy cho công việc, hoặc 01 đầu máy hotline để nhận thông tin.

Gói đầu số cố định

Bao gồm:

 • Đầu số cố định, không giới hạn số lượng
 • Có sẵn 01 máy nhánh cho mỗi đầu số
 • Mỗi đầu số có thể cài lên 01 máy
 • Đầu số cố định VoIP sử dụng tiện lợi
 • Di chuyển văn phòng giữ nguyên số
 • Có thể chuyển tiếp cuộc gọi ra di động
 • Tùy chọn trang bị điện thoại bàn nếu chưa có
 • Có thể nâng cấp mở rộng nhánh
 • Chưa bao gồm thuế VAT

$ / per month

Đăng ký

Gói hotline 1900/1800

Bao gồm

 • Đầu số hotline 1900 hoặc 1800 với 01 đầu số
 • Được chọn số theo danh sách
 • Có sẵn 01 máy nhánh cho 01 đầu số

 • Đầu số holine chuyên nghiệp
 • Sử dụng công nghệ VoIP hiện đại
 • Có thể chuyển tiếp cuộc gọi ra di động
 • Điện thoại bàn: Tùy chọn mua thêm nếu chưa có
 • Có thể nâng cấp mở rộng nhánh
 • Chưa bao gồm thuế VAT

$ / per month

Đăng ký

Gói kết hợp

Bao gồm

 • Đầu số hotline 1900 hoặc 1800 x 01 đầu số
 • Đầu số cố định x không giới hạn số lượng
 • Có sẵn 01 máy nhánh cho mỗi đầu số
 • Đầu số holine chuyên nghiệp
 • Có sẵn số gọi ra tích hợp chung tiện lợi
 • Có thể cài chung 2 số lên 1 máy
 • Tùy chọn mua thêm nếu chưa có
 • Có thể nâng cấp mở rộng nhánh
 • Chưa bao gồm thuế VAT

$ / per month

Đăng ký

Các gói cung cấp đầu số cho Doanh nghiệp sử dụng 02 máy nhánh trở lên

Phù hợp với doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng từ 02 máy nhánh cho văn phòng trở lên, hoặc cần thêm một số tính năng nâng cao như ghi âm cuộc gọi, cài lời chào, tạo các kịch bản trả lời tự động, kết nối với CRM,…

Combo Gói đầu số cố định

Bao gồm:

 • Đầu số cố định, không giới hạn số lượng
 • Gói tổng đài Oncall 05 máy nhánh sử dụng 14 tháng
 • Điện thoại bàn trang bị theo gói tổng đài x 01 máy
 • Gọi nội bộ miễn phí
 • Mở rộng miễn phí 05 máy nhánh
 • Hỗ trợ cài lời chào, thay đổi không mất phí
 • Ghi âm cuộc gọi không giới hạn dung lượng
 • Có thể chuyển tiếp cuộc gọi ra di động
 • Hỗ trợ app sử dụng trên Smartphone
 • Hỗ trợ dịch vụ 24/7
 • Tặng thêm 02 tháng sử dụng tổng đài oncall miễn phí
 • Miễn phí khởi tạo tổng đài
 • Trang bị điện thoại IP Phone kèm theo
 • Miễn phí đăng ký SMS Brandname
 • Có thể mở rộng, nâng cấp số lượng máy
 • Có thể tùy chọn mua thêm điện thoại bàn
 • Mức phí chưa bao gồm VAT

$ / per month

Đăng ký

Combo Gói hotline 1900/1800

Bao gồm

 • Đầu số hotline 1900 hoặc 1800 với 01 đầu số
 • Gói tổng đài Oncall 05 máy nhánh sử dụng 14 tháng
 • Điện thoại bàn trang bị theo gói tổng đài x01 máy

 • Gọi nội bộ miễn phí
 • Mở rộng miễn phí 05 máy nhánh
 • Hỗ trợ cài lời chào, thay đổi không mất phí
 • Ghi âm cuộc gọi không giới hạn dung lượng
 • Có thể chuyển tiếp cuộc gọi ra di động
 • Hỗ trợ app sử dụng trên Smartphone
 • Hỗ trợ dịch vụ 24/7
 • Tặng thêm 02 tháng sử dụng tổng đài oncall miễn phí
 • Miễn phí khởi tạo tổng đài
 • Trang bị điện thoại IP Phone kèm theo
 • Miễn phí đăng ký SMS Brandname
 • Có thể mở rộng, nâng cấp số lượng máy
 • Có thể tùy chọn mua thêm điện thoại bàn
 • Mức phí chưa bao gồm VAT

$ / per month

Đăng ký

Combo Gói kết hợp

Bao gồm

 • Đầu số cố định x không giới hạn số lượng
 • Đầu số hotline 1900 hoặc 1800 x 01 số
 • Gói tổng đài Oncall 05 máy nhánh sử dụng 14 tháng
 • Điện thoại bàn trang bị theo gói tổng đài x 01 máy
 • Gọi nội bộ miễn phí
 • Mở rộng miễn phí 05 máy nhánh
 • Hỗ trợ cài lời chào, thay đổi không mất phí
 • Ghi âm cuộc gọi không giới hạn dung lượng
 • Có thể chuyển tiếp cuộc gọi ra di động
 • Hỗ trợ app sử dụng trên Smartphone
 • Hỗ trợ dịch vụ 24/7
 • Tặng thêm 02 tháng sử dụng tổng đài oncall miễn phí
 • Miễn phí khởi tạo tổng đài
 • Trang bị điện thoại IP Phone kèm theo
 • Miễn phí đăng ký SMS Brandname
 • Có thể mở rộng, nâng cấp số lượng máy
 • Có thể tùy chọn mua thêm điện thoại bàn
 • Mức phí chưa bao gồm VAT

$ / per month

Đăng ký

Các gói dịch vụ tổng đài ảo – Oncall CloudPBX

Phù hợp với doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng từ 02 máy nhánh cho văn phòng trở lên, hoặc cần thêm một số tính năng nâng cao như ghi âm cuộc gọi, cài lời chào, tạo các kịch bản trả lời tự động, kết nối với CRM…đã có sẵn đầu số cố định, hotline,…

Gói Mini Oncall

Bao gồm:

 • Gói tổng đài Oncall 05 máy nhánh
 • Điện thoại bàn trang bị theo gói tổng đài x 01 máy
 • Gọi nội bộ miễn phí
 • Mở rộng miễn phí 05 máy nhánh
 • Hỗ trợ cài lời chào, thay đổi không mất phí
 • Ghi âm cuộc gọi không giới hạn dung lượng
 • Có thể chuyển tiếp cuộc gọi ra di động
 • Hỗ trợ app sử dụng trên Smartphone
 • Hỗ trợ dịch vụ 24/7
 • Tặng thêm 02 tháng sử dụng tổng đài oncall miễn phí
 • Miễn phí khởi tạo tổng đài
 • Trang bị điện thoại IP Phone kèm theo
 • Miễn phí đăng ký SMS Brandname
 • Tặng thêm 02 tháng sử dụng tổng đài oncall miễn phí
 • Miễn phí khởi tạo tổng đài
 • Trang bị điện thoại IP Phone kèm theo
 • Miễn phí đăng ký SMS Brandname

$ / per month

Đăng ký

Gói Oncall 1

Bao gồm

 • Gói tổng đài Oncall 10 máy nhánh
 • Điện thoại bàn trang bị theo gói tổng đài x02 máy

 • Gọi nội bộ miễn phí
 • Mở rộng miễn phí 10 máy nhánh
 • Hỗ trợ cài lời chào, thay đổi không mất phí
 • Ghi âm cuộc gọi không giới hạn dung lượng
 • Có thể chuyển tiếp cuộc gọi ra di động
 • Hỗ trợ app sử dụng trên Smartphone
 • Hỗ trợ dịch vụ 24/7
 • Tặng thêm 02 tháng sử dụng tổng đài oncall miễn phí
 • Miễn phí khởi tạo tổng đài
 • Trang bị điện thoại IP Phone kèm theo
 • Miễn phí đăng ký SMS Brandname
 • Có thể mở rộng, nâng cấp số lượng máy
 • Mức phí chưa bao gồm VAT

$ / per month

Đăng ký

Gói Oncall 2

Bao gồm

 • Gói tổng đài Oncall 20 máy nhánh
 • Điện thoại bàn trang bị theo gói tổng đài x 04 máy
 • Gọi nội bộ miễn phí
 • Mở rộng miễn phí 20 máy nhánh
 • Hỗ trợ cài lời chào, thay đổi không mất phí
 • Ghi âm cuộc gọi không giới hạn dung lượng
 • Có thể chuyển tiếp cuộc gọi ra di động
 • Hỗ trợ app sử dụng trên Smartphone
 • Hỗ trợ dịch vụ 24/7
 • Tặng thêm 02 tháng sử dụng tổng đài oncall miễn phí
 • Miễn phí khởi tạo tổng đài
 • Trang bị điện thoại IP Phone kèm theo
 • Miễn phí đăng ký SMS Brandname
 • Có thể mở rộng, nâng cấp số lượng máy
 • Mức phí chưa bao gồm VAT

$ / per month

Đăng ký

**Lưu ý: Các gói tổng đài cao hơn sẽ được trang bị số lượng điện thoại nhiều hơn.

Ưu đãi trang bị điện thoại và miễn phí khởi tạo tổng đài áp dụng khi chu kỳ thanh toán tổng đài là 12 tháng.

Đối với cuộc gọi chuyển tiếp ra di động sẽ phát sinh cước phí chuyển cuộc gọi, áp dụng khi cuộc gọi được chuyển tiếp ra di động.

Ngoài ra thiết bị điện thoại bàn Doanh nghiệp có thể chủ động trang bị.

KHÁCH HÀNG

Chúng tôi đã triển khai rất nhiều dự án với đa dạng quy mô, đáp ứng tốt nhất dịch vụ và nhu cầu của doanh nghiệp. Hàng ngàn khách hàng đang sử dụng dịch vụ cho thuê máy chủ FPT chất lượng cao của chúng tôi, với chất lượng vượt trội, chúng tôi rất mong sẽ được đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam.